Przekrój wzdłuż samochodu
Przekrój wzdłuż samochodu

 

 

Nadwozie szkic
Nadwozie szkic

 

 

 

 

Nadwozie wymiary - legenda do szkicu
Nadwozie wymiary - legenda do szkicu

 

 

 

 

Podwozie szkic
Podwozie szkic

 

 

 

 

Podwozie wymiary - legenda do szkicu
Podwozie wymiary - legenda do szkic Podwozie wymiary - legenda do szkicu

 

 

   
© Paweł Woźniak