Contents[Hide]

LFTP to program służący do pobierania plików z FTP, HTTP.

Instalujemy go wpisując:

opkg install lftp

i uruchamiamy wpisując:

lftp

Zobaczmy jakie polecenia możemy wykonać, wpisujemy help:

lftp :~> help
!<shell-command>           (commands)
alias [<name> [<value>]]       bookmark [SUBCMD]
cache [SUBCMD]            cat [-b] <files>
cd <rdir>              chmod [OPTS] mode file...
close [-a]              [re]cls [opts] [path/][pattern]
debug [<level>|off] [-o <file>]   du [options] <dirs>
exit [<code>|bg]           get [OPTS] <rfile> [-o <lfile>]
glob [OPTS] <cmd> <args>       help [<cmd>]
history -w file|-r file|-c|-l [cnt] jobs [-v]
kill all|<job_no>          lcd <ldir>
lftp [OPTS] <site>          ls [<args>]
mget [OPTS] <files>         mirror [OPTS] [remote [local]]
mkdir [-p] <dirs>          module name [args]
more <files>             mput [OPTS] <files>
mrm <files>             mv <file1> <file2>
[re]nlist [<args>]          open [OPTS] <site>
pget [OPTS] <rfile> [-o <lfile>]   put [OPTS] <lfile> [-o <rfile>]
pwd [-p]               queue [OPTS] [<cmd>]
quote <cmd>             repeat [OPTS] [delay] [command]
rm [-r] [-f] <files>         rmdir [-f] <dirs>
scache [<session_no>]        set [OPT] [<var> [<val>]]
site <site_cmd>           source <file>
torrent [-O <dir>] <file>      user <user|URL> [<pass>]
version               wait [<jobno>]
zcat <files>             zmore <files>

Łącznie się z serwerem FTP.

lftp ftp.adres_serwera.pl

Wpisujemy komendę login i nazwę użytkownika:

lftp ftp.adres_serwera.pl:~> login nawa_użytkownika

Na koniec podajemy hasło:

Password: tu_wpisz_hasło_do_konta

Po udanum zalogowaniu pojawi się znak zachęty w takiej formie:

lftp nawa_użThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it._serwera.pl:~>

Pobieranie całej zawartości katalogu FTP na dysk.

Aby skopiować wszystkie pliki z katalogu głównego serwera "/" do lokalnego katalogu "/mnt/hdd1/pliki/" należy wydać polecenie:

mirror / /mnt/hdd1/pliki/

 

   
© Paweł Woźniak