Contents[Hide]

Strony z informacjami o nowych wydaniach: linuxg.net | noobslab.com | Best Free Software for Linux |
Wyszukiwanie PPA na launchpad | Wyszukiwanie paczek Ubuntu |

Dodatkowe repozytoria PPA z najnowszymi wersjami programów:

Grafika

Inkscape - sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable

Pinta - sudo add-apt-repository ppa:pinta-maintainers/pinta-stable && sudo apt-get update && sudo apt-get install pinta

Nomacs - sudo add-apt-repository ppa:nomacs/stable && sudo apt-get update && sudo apt-get install nomacs

gThumb - sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gthumb && sudo apt-get update && sudo apt-get install gthumb

Blender - sudo add-apt-repository ppa:thomas-schiex/blender && sudo apt-get update && sudo apt-get install blender

Audio i Video

ffmpeg - sudo add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next && sudo apt-get update && sudo apt-get install ffmpeg

Clementine Player - sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine && sudo apt-get update && sudo apt-get install clementine

EasyTAG - sudo add-apt-repository ppa:amigadave/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install easytag

VLC - sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media && sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc (This PPA is only for Ubuntu 14.04 / Mint 17.x)

Biurowe

KeePass - sudo apt-add-repository ppa:jtaylor/keepass

LibreOffice - sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

WPS Office - paczka deb.

Programowanie

Git - sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install git

Python - sudo add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes && sudo apt-get update && sudo apt-get install python3.4

Systemowe

Grub customizer - sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer

VeraCrypt - sudo add-apt-repository ppa:unit193/encryption && sudo apt-get update && sudo apt-get install veracrypt

WINE

Wine - sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install wine1.7 winetricks wine-gecko

Play on Linux - sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps && sudo apt-get update && sudo apt-get install playonlinux

   
© Paweł Woźniak