Edytor vi jest standardowo dostępny w OpenWRT.
Tutaj opisze podstawowe komendy które mogą nam się przydać.

Otwarcie pliku test do edycji:
vi /scieka/do/pliku/test

Rozpoczęcie edycji wymaga wciśnięcia klawisza [insert].
W lewym dolnym rogu pojawi się I - dodawanie tekstu.
Ponowne wciśniecie [insert] zmienia tryb na R - nadpisywanie.

Kasowanie linii:
[esc] - aby wyjść z trybu wpisywania tekstu (w lewym dolnym rogu zamiast N lub R pojawi się - )
dd - kasuje linie w której znajduje się kursor.

Wyjście z zapisaniem zmian:
[esc] :wq [enter]

gdzie:
[esc] - przełącza do lini poleceń vi
: - początek komendy
w – write
q – quite